Derslerde hangi konular dahil?

LGS sınavında beş farklı ders yer almaktadır. Bu dersler Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve İngilizce'dir. Her bir dersin içeriği ve konuları aşağıda açıklanmıştır:
1. Türkçe: Türkçe dersi, dil bilgisi, yazılı anlatım, okuma anlama ve sözcük bilgisi gibi konuları kapsar. Sınavda, dil bilgisi kuralları, paragraf soruları, metinlerden anlama ve yorumlama gibi konulara odaklanılır.
2. Matematik: Matematik dersi, sayılar, geometri, cebir, oranlar, olasılık gibi konuları içerir. Sınavda, problem çözme becerileri, matematiksel ilişkilerin anlaşılması ve matematiksel düşünme becerileri ölçülür.
3. Fen Bilimleri: Fen Bilimleri dersi, fizik, kimya ve biyoloji gibi doğa bilimleri konularını içerir. Sınavda, temel fen bilimleri kavramları, deneyler, tablolar ve grafikler üzerinden sorular yer alır.
4. Sosyal Bilgiler: Sosyal Bilgiler dersi, tarih, coğrafya, vatandaşlık bilgisi ve demokrasi gibi konuları kapsar. Sınavda, tarih ve coğrafya bilgisi, toplumsal olaylar ve sosyal bilimlerle ilgili sorular yer alır.
5. İngilizce: İngilizce dersi, dil bilgisi, kelime bilgisi, okuma anlama ve yazma gibi konuları içerir. Sınavda, İngilizce dil bilgisi kuralları, kelime anlamı, metinlerden anlama ve dil becerileri ölçülür.
Bu derslerin her biri, öğrencilerin akademik yeteneklerini ve bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla LGS sınavında yer alır. Öğrencilerin bu derslerdeki konuları iyi anlamaları ve çalışmaları, sınavda başarılı olmaları için önemlidir.
*LGS Puanınızı hesaplamak için, sınavdaki derslere ait doğru ve yanlış sayılarını giriniz.
Ders Adı Soru Sayısı Doğru Sayısı Yanlış Sayısı Boş Sayısı Net Sayısı
Türkçe 20
T.C. İnk. Tarihi 10
Din Kültürü A.B. 10
Yabancı Dil 10
Matematik 20
Fen Bilimleri 20
Toplam 90
LGS Puanı

 
*Soru sayıları MEB'in LGS sınavında soracağı standart soru sayılarına göre yazılmıştır.
**Puan bilgi amaçlı olup, herhangi bir resmi geçerliliği yoktur.